Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Archeologia, Historia, Kultura antyczna > Z POWROTEM NA ZIEMIĘ  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
Egiptolodzy i inżynierowie wysuwają wciąż nowe propozycje rozwiązań różnych problemów technicznych (rys. 18), krytykując przy tym inne teorie; Däniken jest zresztą świetnie zorientowany w tych naukowych sporach, co wykazał w Oczach Sfinksa. Piramidy są obiektem trudnym, a możliwości ich penetracji, nawet przy użyciu najnowszych wymyślnych metod badawczych, ograniczone. Być może wnętrze tej kamiennej góry oraz podziemia w bezpośrednim otoczeniu grobowca kryją jeszcze wiele niespodzianek. Faktem jest, że oba doniosłe odkrycia w pobliżu Wielkiej Piramidy: podziemnego grobowca królowej Hetepheres - matki Cheopsa oraz dwóch łodzi pogrzebowych, zostały dokonane przypadkowo i nikt się ich nie spodziewał. Archeologia starożytnego Egiptu wie o tej i o innych piramidach bardzo wiele, ale nie wyklucza nowych odkryć, które tę wiedzę jeszcze uzupełnią. Tylko że wszystko to, co być może zostanie jeszcze odkryte, będzie z całą pewnością nosić cechy znamienne dla znanej nam starożytnej kultury Egiptu.

Rys. 18. Jedna z propozycji rekonstrukcji procesu budowy piramid, przedstawiona przez Georgesa Goyona: piramida w trakcie budowy miała być obsypana piaskiem, podtrzymywanym przez mur oporowy; rampa transportowa obiegałaby piramidę dookoła. Scena ukazuje moment po wciągnięciu na szczyt piramidionu, który jako jedyny element wystaje ponad teren zasypany.

Zakończmy rozważania o technice budowy piramid cytatem z pracy Kozińskiego: "W sumie techniczna strona budowy Wielkiej Piramidy nie wydaje się zawierać elementów niezrozumiałych lub specjalnie niezwykłych, a organizacja pracy oparta była na podstawowych elementach aktualnych do dziś. Podobnie i w badaniu procesu inwestycyjnego nie napotyka się problemów niezwykłych - poza wielką sprawnością i zharmonizowaniem pracy ogromnej liczby ludzi".

B. Tajniki "egipskich nauk ścisłych". Matematyka

Kto przekazał Egipcjanom niewiarygodną wprost znajomość matematyki [...]? (Wspomnienia..., s. 68)

Jak wyjaśnić, że Egipcjanie już na początku I dynastii posiadali system dziesiętny? (Wspomnienia..., s. 68)

Mimo że starożytni Egipcjanie byli wysokiej klasy matematykami, wydaje się dziwne, że podają miliony lat w związku z gwiazdami i statkiem niebieskim. (Wspomnienia..., s. 66)

Na początku należy wyjaśnić, dlaczego słowa: "egipskie nauki ścisłe" powinno się pisać w cudzysłowie. Otóż Egipcjanie nie uprawiali nauki w pełnym, współczesnym znaczeniu tego słowa. Ich wiedza miała czysto utylitarny charakter, natomiast wszelkie rozważania teoretyczne były im obce, inaczej niż w wypadku starożytnych Greków - prekursorów współczesnej myśli naukowej. Egipcjanie, mimo iż stosowali wiele metod liczenia, znanych również obecnej matematyce elementarnej, czy też prowadzili obserwacje gwiazd - nie dążyli, w przeciwieństwie do dzisiejszych badaczy, do ustalenia praw naukowych ujętych we wzory oparte na abstrakcyjnych symbolach i zatrzymywali swe dociekania natychmiast po osiągnięciu praktycznego celu. Inaczej mówiąc, Egipcjanie starali się dojść tylko do tego, jak obliczyć to czy owo, ale nie zadawali sobie nigdy trudu, by zrozumieć, dlaczego dane obliczenie jest właściwe. Potrafili zaobserwować i opisać, jak wygląda dane zjawisko, ale nie dociekali przyczyn jego występowania.

Jedynym celem działalności egipskich "matematyków" było przygotowanie, na podstawie wieloletniej praktyki, wzorcowych opracowań poszczególnych problemów rachunkowych, które miały służyć rozwiązywaniu podobnych problemów w przyszłości. Przygotowywali więc zestawy zadań, ukazując cały ciąg czynności potrzebnych do ich rozwiązania, podobnie jak to czynią autorzy dzisiejszych podręczników szkolnych. Kilka takich zestawów, spisanych na papirusach czy tabliczkach drewnianych, przetrwało do naszych czasów. Najsłynniejszymi są tzw. Papirus Rhind i jeden z papirusów moskiewskich. Na podstawie analizy zamieszczonych tam tekstów współcześni matematycy przy współpracy egiptologów odtworzyli obraz matematycznej wiedzy starożytnych Egipcjan w licznych naukowych opracowaniach, z których najstarsze sięgają XVIII w. (wśród tych opracowań znajduje się także polska praca pt.: O matematyce starożytnych Egipcjan, opublikowana przez E. Meyersona na łamach warszawskiego czasopisma "Ateneum", t. 32 (1883), s. 137-151, 268-279 i 403-404).

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
[21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach