Budowa stopy u wszystkich naczelnych, z wyjątkiem człowieka, zdradza przystosowanie do nadrzewnego trybu życia. Nawet goryl, spędzający większość czasu na ziemi, zachował przeciwstawny wielki paluch stopy. Tylko u człowieka palce stopy utraciły chwytność (rycina z lewej), podczas gdy ręce pozostały chwytne (rycina z prawej). To stopy, nie dłonie, odróżniają nas naprawdę od pozostałych małp. (Wg W. K. Gregory: Evolution emerging, 1951).