Budowa chemiczna naturalnie występujących aminokwasów. W wielu następnych rycinach aminokwasy są oznaczone trzyliterowymi skrótami (wewnątrz szarych strzałek).