Fragment pierwszorzędowej struktury polipeptydu β-globiny i jego lokalizacja w zwiniętym kompletnym polipeptydzie. Pokazano również aminokwas zmieniony w polipeptydzie β-globiny w anemii sierpowatej.