Liniowa zależność między parami zasad DNA, nukleotydami RNA i aminokwasami polipeptydu