Dekodowanie sekwencji informacyjnego RNA – powstawanie polipeptydu