Różne formy represora, obecność lub brak induktora, odpowiednio hamuje lub indukuje transkrypcję genu β-galaktozydazy