Koniugacja bakterii: przeniesienie informacji genetycznej między komórkami bakteryjnymi