Kolista mapa genetyczna E. coli przedstawiająca lokalizację niektórych genów. Strzałki wskazują kierunek przenoszenia genów od dwu różnych dawców w procesie koniugacji