Klon komórek to taka ich populacja, która wywodzi się z jednej dzielącej się komórki. Rycina u góry przedstawia schemat powstawania klonu. Na dole klony bakteryjne na szalce Petriego