Zestaw enzymów restrykcyjnych (nazwy po lewej stronie) i rozpoznawane przez nie sekwencje. Miejsce cięcia każdej nici DNA jest zaznaczone strzałką