W wyniku pocięcia przez enzym restrykcyjny długiej cząsteczki DNA zawierającej kilka rozpoznawanych przez niego miejsc (strzałki) powstają odcinki DNA o różnej długości, które można rozdzielić w polu elektrycznym na żelu