Porównanie mapy restrykcyjnej (fizycznej) i genetycznej (klasycznej) genomu E. coli