Dziedziczenie polimorfizmu miejsc restrykcyjnych (RFLP) związane z ludzkim genem ras. Na kolorowym schemacie przedstawiono wzorzec dziedziczenia 4 alleli przez 3 pokolenia. Na zdjęciu odcisku DNA – ten sam wynik otrzymany metodą hybrydyzacji