Lokalizacja genu odpowiedzialnego za mukowiscydozę na chromosomie 7 w odniesieniu do zestawu markerów RFLP; nazwy markerów zostały nadane arbitralnie