Wykrywanie mutacji odpowiedzialnej za anemię sierpowatą w genie β-globiny metodą hybrydyzacji z ludzkim DNA pociętym enzymami restrykcyjnymi