W typowym genie insuliny ssaka pokazano introny, sekwencje kodujące (eksony) i sekwencje regulatorowe konieczne do transkrypcji w wyspach trzustkowych. Przedstawiono transkrypt (RNA), syntezę polipeptydu z mRNA (preproinsulinę), białko po pierwszej obróbce (proinsulinę) i końcowy produkt – aktywną cząsteczkę insuliny.