Niektóre geny ewoluuj± przez powielenie pojedynczego eksonu