Chromosomy konika polnego podczas mejozy (z lewej); schemat (z prawej) pokazuje, co się dzieje podczas rekombinacji mejotycznej.