G±sienice nie zniszcz± li¶ci pomidora, którego komórki zawieraj± gen koduj±cy białko toksyczne dla g±sienic. Gen pochodzi z bakterii Bacillus thuringiensis