Nukleotydy – podstawowe jednostki strukturalne DNA. Atomy węgla (chociaż nie zaznaczone) występują w każdym miejscu, do którego dochodzą dwa lub trzy wiązania chemiczne (linie proste). Na końcu wiązań o nie zaznaczonym atomie znajduje się atom wodoru.