Ułożenie i powiązanie nukleotydów w podwójnej helisie DNA