Zdjęcie spod mikroskopu elektronowego pokazujące nitkowatą strukturę DNA faga T2