Liniowa (z lewej) i kolista (z prawej) cz±steczka dwuniciowego DNA