Różne sposoby przedstawiania łańcucha transportującego RNA zwiniętego w charakterystyczny kształt. Zasady oznaczone kropkami są w tRNA często modyfikowane chemicznie.