Sposób mierzenia stopnia komplementarności między cząsteczkami DNA i RNA