Biologia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Biologia > Genetyka > Podstawy genetyki 
  Indeks
Genetyka
Historia odkryć . . .
Podstawy genetyki
Podstawy budowy . . .
Przepływ informacji
w strukturach
biologicznych
Wstęp
Transkrypcja
Kod genetyczny
Translacja
Ekspresja genów
Metody poznawania . .
Genetyka molekularna
Geny i ewolucja
Świat wirusów i . . .
Inżynieria genetyczna
Słowniczek
  Źródło
Wybrane fragmenty pochodzą z książki
Język genów autorstwa Paul'a Berg'a i Maxine Singer


  Transkrypcja
 
RNA powstaje
na matrycy DNA
 
E
kspresja (wyrażanie) wszystkich genów komórki rozpoczyna się od transkrypcji, procesu, podczas którego sekwencja nukleotydów w DNA genu jest kopiowana w powstającym łańcuchu RNA. Transkrypcję przeprowadzają polimerazy RNA. Enzymy te łączą pojedyncze nukleotydy (rybonukleotydy) w nić RNA, a ich kolejność, ustanowiona dzięki łączeniu się komplementarnych zasad, odpowiada sekwencji deoksyrybonukleotydów w nici DNA, służącej za matrycę.
Główne etapy transkrypcji
Tak więc nić DNA stanowi podstawę do syntezy RNA; sekwencja DNA: AGTC odpowiada nowo powstającej nici RNA: UCAG. Podczas transkrypcji cząsteczka polimerazy RNA wiąże się z DNA w obrębie pewnej określonej sekwencji, która wyznacza początek genu, czyli z promotorem. Po związaniu z DNA enzym rozdziela jego nici i wybiera jedną z nich jako matrycę do kopiowania. Każdy nukleotyd dodawany do nici RNA jest komplementarny do kolejnego nukleotydu matrycy. Gdy polimeraza RNA przesuwa się od początku do końca sekwencji kodującej gen, każdy nukleotyd dodawany jest do końca rosnącej nici. Nowo powstała nić RNA ma taką samą sekwencję nukleotydów (tylko zamiast T występuje U) i ten sam kierunek, co jedna z nici DNA. Specyficzna sekwencja nukleotydów na końcu genu sygnalizuje zakończenie transkrypcji i uwolnienie ukończonej nici RNA. Odnotujmy, że zależna od DNA synteza nici RNA przypomina zależną od DNA syntezę DNA podczas replikacji; zasadnicze różnice polegają na tym, że tylko jedna z dwóch nici DNA jest kopiowana na RNA oraz że na RNA składają się rybonukleotydy, podczas gdy na DNA – deoksyrybonukleotydy.
       W procesie transkrypcji powstają cząsteczki RNA o różnych funkcjach. Geny, które określają sekwencje aminokwasowe białek, ulegają transkrypcji na informacyjny RNA (mRNA). Z innych genów powstają inne typy RNA, z których większość to RNA rybosomowy (rRNA) i RNA transportujący (tRNA). rRNA i tRNA nie kodują białek, są natomiast częścią układu translacyjnego przepisującego RNA na białko. U organizmów prokariotycznych jedna polimeraza RNA jest zaangażowana w produkcję wszystkich typów RNA. Mechanizmy regulujące produkcję RNA u eukariontów natomiast są bardziej złożone – organizmy te wykorzystują trzy różne rodzaje polimeraz RNA, z których każda uczestniczy w produkcji RNA innego typu.
góra strony
poprzedni esej następny esej
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach