Biologia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Biologia > Genetyka > Podstawy genetyki 
  Indeks
Genetyka
Historia odkryć . . .
Podstawy genetyki
Podstawy budowy . . .
Przepływ informacji . .
Metody poznawania
genów
Wstęp
Transformacja . . .
Koniugacja
Transdukcja
Klonowanie i . . .
Enzymy . . .
Genetyka molekularna
Geny i ewolucja
Świat wirusów i . . .
Inżynieria genetyczna
Słowniczek
  Źródło
Wybrane fragmenty pochodzą z książki
Język genów autorstwa Paul'a Berg'a i Maxine Singer


  Koniugacja
 
Koniugacja
 
K
oniugacja polega na bezpośrednim przekazywaniu DNA z jednej komórki bakteryjnej do drugiej, kiedy wchodzą one ze sobą
Koniugacja bakterii: przeniesienie informacji genetycznej między komórkami bakteryjnymi
w kontakt. Dwie komórki E. coli, z których jedna może oddać część chromosomu innej, łączą się za pośrednictwem „mostka” koniugacyjnego utworzonego z białek. Replikacja DNA zaczyna się od określonego miejsca chromosomu komórki dawcy – na rycinie zaznaczonego strzałką. Jedna z cząsteczek nowo replikowanego DNA jest przekazywana do komórki biorcy. Transfer kończy się w momencie przerwania mostka, na przykład przez przypadkowe poruszenie komórek lub wstrząśnięcie naczyniem hodowlanym z komórkami. Im dłużej kontaktują się komórki przed przerwaniem mostka, tym więcej przenosi się genów. Przekazany DNA może zastąpić odpowiedni region w genomie biorcy w procesie rekombinacji. Proces ten można wykryć wtedy, gdy na przykład DNA pochodzący od dawcy dostarcza prawidłowego genu zastępującego niefunkcjonalny gen biorcy.
Kolista mapa genetyczna E. coli przedstawiająca lokalizację niektórych genów. Strzałki wskazują kierunek przenoszenia genów od dwu różnych dawców w procesie koniugacji
       Genetycy badający bakterie E. coli ustalili kolejność, w jakiej różne geny są przekazywane w czasie koniugacji. Odkryli, że kolejność ta jest różna, w zależności od tego, jaki szczep E. coli został użyty jako dawca DNA. W jednym z przypadków (zgodnie z kierunkiem zewnętrznej kolistej strzałki) kolejność jest następująca:
 
leu, met, xyl, his, lac
 
(każdy z trzyliterowych skrótów oznacza odrębny gen). W innym przypadku ich kolejność jest (zgodnie z kierunkiem wewnętrznej kolistej strzałki) odwrotna:
 
lac, his, xyl, met, leu
.
 
       Można się było tego spodziewać, o ile geny ułożone są liniowo na chromosomie zbudowanym z dwuniciowego DNA i jeśli transfer może się rozpocząć od któregokolwiek końca. Okazało się zarazem, że transfer koniugacyjny wykazuje pewne szczególne właściwości. W zależności od szczepu dawcy, transfer zaczyna się w różnych miejscach na chromosomie. Wśród szczepów, które przekazują geny według pierwszej kolejności, niektóre dają serię: leu, met, xyl, his, lac, podczas gdy inne przenoszą najpierw met, a następnie xyl, his, lac i znacznie później – leu. Wyjaśnienie tego faktu leży w tym, że chromosom E. coli jest kolistą cząsteczką DNA. Nie ma końców, a transfer może rozpoczynać się w każdym jej punkcie i przebiegać w dowolnym kierunku. Właśnie te eksperymenty genetyczne dowiodły, że wszystkie geny E. coli znajdują się na jednej kolistej cząsteczce DNA. Porządek genów na chromosomie E. coli, czyli mapa genetyczna tego organizmu została skonstruowana dzięki porównaniu długości czasu koniecznego do przekazania różnych genów podczas koniugacji.
       Infekcja komórek bakteryjnych przez fagi rozpoczyna się w momencie, gdy fag przyczepia się do komórki i wstrzykuje swój DNA do jej wnętrza. Enzymy zakodowane w genach faga i bakterii wspólnie tworzą nowe kopie fagowego DNA i białek, które są składane w nowe cząstki fagowe.
góra strony
poprzedni esej następny esej
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach