Biologia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Biologia > Genetyka > Genetyka molekularna 
  Indeks
Genetyka
Historia odkryć . . .
Podstawy genetyki
Genetyka molekularna
Klonowanie genów
Sekwencjonowanie . .
Struktura genu i . . .
Wielkość genomu
Specjalistyczne . . .
Czynniki wpływające
na ekspresję genów
Jak koordynować . .
Jeszcze o ekspresji
Hormony
Rearanżacja DNA
Geny i ewolucja
Świat wirusów i . . .
Inżynieria genetyczna
Słowniczek
  Źródło
Wybrane fragmenty pochodzą z książki
Język genów autorstwa Paul'a Berg'a i Maxine Singer


  Jak koordynować działanie genów
 
Koordynacja działania
wielu genów
 
R
ybosomy są niezbędne dla wszystkich procesów komórkowych, ponieważ biorą udział w syntezie białka. Do produkcji rybosomów potrzeba wielu różnych genów kodujących trzy lub więcej rodzajów rRNA i około 100 różnych białek, jest to więc szczególnie dobry przykład złożoności, którą napotykamy, chcąc zrozumieć, w jaki sposób poszczególne systemy genetyczne – zależne od syntezy różnych rodzajów RNA i wielu rodzajów białek oraz ich uporządkowanego składania w funkcjonalną całość – są koordynowane pod względem czasu i lokalizacji w komórce. Wiemy na przykład, że krótko po podziale komórkowym dzięki transkrypcji genów rRNA powstaje jąderko. Nowo zsyntetyzowane białka rybosomowe, kilka enzymów, a także pewne dodatkowe RNA muszą się dostać z cytoplazmy do jąderka. Przypomnijmy również, że transkrypcję genów kodujących białka rybosomowe prowadzi jeden rodzaj polimerazy RNA, ale tworzenie rRNA wymaga dwóch innych rodzajów polimeraz RNA.1 Tak więc ilości produktów końcowych trzech różnych, niezależnych systemów transkrypcyjnych muszą być skoordynowane ze sobą oraz z translacją białek rybosomowych i innych. Na koniec wszystkie składniki rybosomu muszą być złożone w jąderku, a produkt ostateczny – rybosom, zanim weźmie udział w tworzeniu białek, musi wydostać się z jądra. Poznanie tych skomplikowanych procesów jest przedsięwzięciem ogromnym, lecz jednocześnie pokazującym, jak niezastąpione okazują się nowe metody genetyki molekularnej. W rzeczywistości narzędzia te odsłoniły już pewne cechy tej złożonej maszynerii i jej regulacji.

1 Polimeraza RNA II prowadzi transkrypcję genów kodujących białka, polimerazy RNA I i III zaś – genów rRNA (przyp. tłum.)
góra strony
poprzedni esej następny esej
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach