Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Nauka i życie filozofów starożytnych > LEUKIPPOS I DEMOKRYT  
  Jesteś tutaj
NAUKA I ŻYCIE FILOZOFÓW STAROŻYTNYCH
LEUKIPPOS I DEMOKRYT
Strona: 4/11
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Polecamy
KRÓTKA HISTORIA FILOZOFII
Robert C. Solomon, Kathleen M. Higgins
Przeczytaj rozdział:
Spinoza, Leibniz, Pascal i Newton
  Szukacz
4/11

Znakomity badacz i znawca nauki antycznej George Sarton przypuszcza, że teoria atomistyczna była taką koncepcją, iż filozof usiłujący pogodzić jedność i względną całość przyrody z jej wiecznymi zmianami, mógł wcześniej czy później łatwo wpaść na pomysł tej teorii. Jeśli udało się to Hindusom, dlaczego nie mogłoby się udać Grekom, twórcom wielu skomplikowanych teorii i spekulatywnych koncepcji? Można przytoczyć fakty potwierdzające istnienie równoległych idei w nauce i filozofii Indii i Grecji, przy całkowitej niemożności ustalenia pierwszeństwa czy wzajemnego współoddziaływania. Jest więc ,zupełnie możliwe, że uczeni hinduscy, chińscy i greccy, a może jeszcze inni, mogli niezależnie od siebie wpaść na pomysł jednakowego czy bardzo podobnego rozwiązania określonych problemów.

Według hipotezy Poseidoniosa (ok. 135-50 p.n.e.), twórcą teorii atomistycznej miał być Fenicjanin Moschos z Sydonu. Natomiast gramatyk rzymski, Filon z Byblos (ok. 64 - ok. 161) wymienia jako twórcę tej teorii innego Fenicjanina, Sanchuniathona z Bejrutu, którego dzieło on właśnie przełożył na język grecki (część tego dzieła przekazał nam Euzebiusz z Cezarei). Działalność obu Fenicjan miała przypadać na okres poprzedzający wojnę trojańską, a więc na XII w. p.n.e.

Alternatywa Grecy czy Fenicjanie zawsze przemówi na korzyść Greków. Demokryt mógł w czasie swego pobytu na Bliskim Wschodzie poznać fenicko-hinduską wersję teorii atomistycznej, ale rzecz w tym, że jej twórcą na gruncie greckim był nie Demokryt lecz Leukippos.

Dokądkolwiek Demokryt przybył; zaraz nawiązywał bliższy kontakt z miejscowymi uczonymi i rozpoczynał studia pod ich kierunkiem. W ten sposób spędził pięć lat w Egipcie studiując matematykę. Dotarł aż do Meroe, miasta położonego nad Górnym Nilem. Miał umysł uniwersalny, którym potrafił objąć całokształt wiedzy swej epoki i wnieść do każdej dziedziny nowe myśli. "Strata jego dzieł jest tragedią historii."

Po powrocie do rodzinnego miasta zastał przez współziomków przyjęty z honorami jako narodowy mędrzec.

Głównym celem Demokryta było znalezienie nowych podstaw dla naukowej fizyki po wielkim kryzysie intelektualnym, spowodowanym nauką szkoły elejskiej. Z jego bogatej i różnorodnej twórczości ocalało trochę cytatów i fragmentarycznych streszczeń oraz pewna ilość etycznych maksym i aforyzmów, zebranych przez Dielsa jako tak zwane Demokratous gnomai.

Czy te maksymy etyczne są autentyczne? Trudno wykazać niezbicie autorstwo Demokryta. Niektóre sentencje, choć są przekazane jako wypowiedziane przez niego, wyrażają odwieczną mądrość ludową. Ta kolekcja sentencji moralnych jest najstarszą w literaturze europejskiej.

Większość sentencji należała do repertuaru obiegowych zdań ludzi wykształconych z epoki Demokryta. Niektóre wybiegają nieco naprzód i antycypują myśli Sokratesa, Platona czy nawet chrześcijańskie.4/11
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach