Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA ODRODZENIA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA ODRODZENIA
Strona: 2/9
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
2/9

1440 - De docta ignorantia (O oświeconej niewiedzy) Mikołaja z Kuzy (1401-1464). Uważany przez jednych za ostatniego filozofa średniowiecza, przez innych za pierwszego myśliciela Odrodzenia, Mikołaj z Kuzy (zwany Kuzańczykiem) był Niemcem. Nawiązywał do Dionizego Pseudo-Areopagity i do Proklosa, posiadał niezwykłe uzdolnienia spekulatywne, pozwalające kojarzyć go z Heglem (który wszakże nie znał jego pism). Kuzańczyk przeciwstawia się energicznie scholastyce, według której zasady logiki stanowią również prawa rządzące rzeczywistością. Jego zdaniem, prawda nie podlega zasadzie sprzeczności, lecz stanowi jedność przeciwieństw. I tak krzywizna okręgu przybliża się do prostej w miarę jak koło osiąga wielkość nieskończoną. W Bogu, który jest nieskończony, sprzeczności skończonych bytów zanikają, gdyż Bóg jest jednocześnie maksimum i minimum, jest wszędzie i nigdzie. Poznanie rozumowe, które obraca się w kręgu przeciwieństw, zdaniem Kuzańczyka, powinno być przekroczone za pośrednictwem intelektualnej intuicji, chwytającej jedność. Wraz z nią ginie złudzenie, że człowiek znajduje się w centrum Wszechświata, albowiem centrum znajduje się wszędzie i nigdzie (można w tym poglądzie zobaczyć zalążek nowoczesnego perspektywizmu). Kuzańczyk jest również autorem traktatu: De possest oraz dzieła będącego krytyczną analizą Koranu De cribratione Alchorani (1461), w którym dowodzi, że posługując się metodą krytyczną, muzułmanin jest zdolny odnaleźć w Koranie prawdy chrześcijaństwa.

1450 - pierwsza drukowana książka: Biblia Gutenberga.

1453 - zdobycie przez Turków Konstantynopola i upadek Bizancjum: spór platonizmu z arystotelizmem przenosi się na Zachód.

1472-1528 - Chiny: Wang Yang-Ming - rozum jest jedyną zasadą. Głosi on, że człowiek jako istota rozumna jest w stanie osiągnąć prawdziwe poznanie rzeczywistości samej w sobie. Wyzwalając się od wszystkiego, co obce rozumowi, człowiek jednoczy się z rzeczywistością, a to stanowi klucz do życia moralnego.

około 1482-1519 - Leonardo da Vinci (ur. 1452): malarz, teoretyk i inżynier wizjoner. Zdaniem Leonarda, życie wyraża się w wielu formach. Tak w sztuce, jak i w dziedzinie techniki należy za pomocą wszelkich środków naśladować mechanizmy życia, zmieniając marzenie w rzeczywistość.

1484 - Marsilio Ficino przekłada na łacinę Platona.

1486 - Traktat o godności człowieka Pico della Mirandoli (1463-1494). Traktat ten stanowi przedmowę do 900 tez dotyczących całości ludzkiej wiedzy, które Pico della Mirandola sformułował, zachęcając do dyskusji na ich temat wszystkich ówczesnych uczonych europejskich. Pico zdobył sławę głównie dzięki swej encyklopedycznej wiedzy i niebywałej pamięci, nie zwrócono natomiast dostatecznej uwagi na nowatorski charakter niektórych jego idei. Podstawą chrześcijańskiego humanizmu jest dla niego pojęcie godności ludzkiej. Zamiast podkreślać zależność człowieka od świata, Pico della Mirandola kładzie nacisk na jego niepowtarzalną swoistość - człowiek mianowicie posiada wolność, która sprawia, że jest tym, czym sam się staje, staje się zaś tym, czym jest dzięki swym własnym uczynkom. Wolność, decydująca o losach każdego człowieka, jest dla Pico della Mirandoli również czynnikiem kształtującym historię. Przyroda nie jest dla Pico della Mirandoli księgą, którą należy odczytać, lecz potokiem życia, którego składniki są wzajemnie powiązane. Stanowi ona pierwszy stopień ducha. Dzięki "magii naturalnej" (będącej przeciwieństwem magii i astrologii) człowiek może opanować siły przyrody i wykorzystać je do swoich celów.2/9
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach