Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA ODRODZENIA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA ODRODZENIA
Strona: 3/9
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
3/9

1490-1530 - Lefèvre d´Étaples wydaje we Francji dzieła Arystotelesa, a następnie przekłada na francuski najpierw św. Pawła, potem Nowy Testament, a w końcu całą Biblię.

1498 - tragiczny koniec Girolamo Savonaroli (ur. 1452), wizjonera i apokaliptyka, który pragnął przemienić Florencję w państwo doskonałe.

1510 - L´art des opposés (Sztuka przeciwieństw), Livre du sage (Księga mędrca) i Livre du néant (Księga nicości) Charles´a de Bovellesa (1475-1553?). Osiągnąwszy duży, lecz krótkotrwały sukces Bovelles popadł w zapomnienie aż do momentu, gdy na początku XX wieku odkrył go ponownie Ernest Cassirer. Bovelles pozostawił po sobie bogaty dorobek, dzięki któremu wpisuje się w nurt spekulacji filozoficznej wiodącej od neoplatonizmu do Mikołaja z Kuzy. Zdaniem Bovellesa, rozum odkrywa, że pojęcia, za pomocą których myślimy, są sprzeczne. Prawda o naturze ludzkiej odsłania się w sferze kultury, albowiem istota człowieczeństwa jest tym, co człowiek ma dopiero osiągnąć. Natomiast dusza ludzka ma dwie siedziby i jest jednocześnie centrum ciała i całego Wszechświata. Dla Bovellesa kwestią zasadniczą jest problem stworzenia - jak Bóg może stworzyć coś, co nie jest Bogiem? Jedyny sposób, żeby uniknąć panteizmu, to założenie, że kreacja dokonała się ex nihilo - wszystkie rzeczy powstają na fundamencie pustki, będącej nicością w zestawieniu z bytem boskim. Ukoronowaniem rozwoju natury jest duch, a dogmat o zmartwychwstaniu, będący prawdą wiary, jest jednocześnie prawdą metafizyczną. A zatem wszystko, co stworzone, zatoczywszy krąg, powraca do pierwotnej jedności.

1510-1541 - Paracelsus (ur. 1493): lekarz i filozof. Paracelsus pisał po niemiecku, zajmując się medycyną, astrologią, filozofią, moralnością, polityką i teologią. Do dzieł, które po sobie pozostawił, należą między innymi: Paragranum, Opus Paramirum, Die Grobe Wundarznei, Die Astronomia Magna, Philosophia Sagax der Groben und Kleinen Welt. Paracelsus przeciwstawia się autorytetom Galena i Awicenny, albowiem prawdziwy lekarz, jego zdaniem, zgodnie z powołaniem uświęconym przez Boga, które polega na poszukiwaniu prawdy, oddaje się wyłącznie badaniu istoty rzeczy. Jako praktyk Paracelsus leczy bezpłatnie biedaków, uważa bowiem, że w "szpitalu Pana Boga" wszyscy jednakowo wydani są na pastwę chorób i śmierci (por. Spitalbuch z 1529). U źródeł medycznych koncepcji Paracelsusa znajduje się filozofia przyrody, nade wszystko zaś teoria oznakowania rzeczy - znaki obecne w świecie roślin posiadają mianowicie związki z ciałem ludzkim, gdyż człowiek jest mikrokosmosem (a jego zdrowie polega na harmonii z wszechświatem). Ponieważ analiza rozkłada żywe całości, należy dążyć do poznania podobieństw. Otóż, podobne nie tylko pozwala poznać podobne, ale również leczy podobne. Połączywszy tę zasadę z koncepcją, że to samo lekarstwo może mieć różne skutki w zależności od dawki oraz że rozcieńczenie prowadzi do oczyszczenia, Paracelsus przyczynił się do powstania homeopatii. Temu skądinąd płodnemu autorowi zawdzięczamy przepis, jak z rozkładającej się spermy stworzyć homunkulusa.3/9
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach