Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA ODRODZENIA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA ODRODZENIA
Strona: 9/9
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
9/9

1606 - De la Sagesse (O mądrości) Pierre´a Charrona (1541-1630): afirmacja laickiej i autonomicznej (w swoim duchu neostoickiej) moralności.

1619 - Harmonia mundi Johannesa Keplera (1541-1630): prawa astronomiczne (orbity ciał niebieskich są eliptyczne) i narodziny optyki.

1620 - Novum Organum Francisa Bacona (1561-1626): wiedza jako klucz do panowania nad przyrodą. Bacon to polityczny intrygant, który nie był prawdziwym uczonym (na przykład w ogóle nie pojmował zainteresowania rewolucyjnymi odkryciami Galileusza), ale potrafił tak dobrze upowszechnić ideał (czy mit) nauki, że dzięki Wolterowi i Encyklopedystom został powszechnie uznany za wielkiego inspiratora nauki nowoczesnej. Novum Organum jest wyrazem skrajnego sprzeciwu wobec Organonu Arystotelesa. Zdaniem Bacona, nauka nie ma osiągnięć, ponieważ nie posługuje się właściwą metodą i zaleca on, by zaniechać wszelkiej dedukcji a priori na rzecz indukcji, odrzucić przy tym wszystkie celowe przyczyny i dzielić na najmniejsze części (atomizując) istniejące trudności. Przede wszystkim jednak trzeba usunąć wszystkie przesądy, czyli "idole", które przeszkadzają w poznaniu świata: idole plemienia (złudzenia związane z gatunkową naturą człowieka), idole jaskini (związane z cechami jednostek), idole rynku (których źródłem jest język) oraz idole teatru (które wywodzą się z koncepcji filozoficznych). Prawdziwa nauka powstaje wyłącznie z eksperymentalnego poznania przyrody. Nauka jest więc w istocie działaniem (eksperymentowaniem), które poznaje przyrodę po to, by nad nią zapanować. Poznanie ma zatem cel praktyczny (którym jest pomyślność ludzi). Na tym polega "filozofia skuteczna", pozwalająca człowiekowi zostać "władcą przyrody". W 1627 roku Bacon ogłasza swoją Nową Atlantydę (pisaną od 1621), w której przedstawia utopijne państwo Bensalem, żeby pokazać, jak człowiek panuje nad przyrodą. W państwie tym leczy się choroby i przedłuża życie ludzkie, korzystając z osiągnięć Domu Salomona, który jest centrum eksperymentalnych badań prowadzących do powstawania wynalazków technicznych (latające machiny, urządzenia do rejestracji dźwięku, łodzie podwodne itd.).

1623 - Mysterium magnum (Wielka tajemnica) Jacoba Böhmego (1575-1624): tajemnica absolutu. Böhme - szewc z zawodu, namiętny czytelnik Paracelsusa i Biblii, pasjonujący się alchemią i teozofią - znajduje się na marginesie wszystkich ówczesnych prądów filozoficznych. Jest mistycznym wizjonerem, który w przyszłości wywrze wpływ na niemieckich idealistów, i nie tylko na nich. Mysterium magnum to napisany w alegorycznym języku komentarz do Księgi Rodzaju. Dzieło podejmuje wątki wyłożone w wielu innych jego utworach (między innymi w Jutrzence z 1612), głosząc, że u źródeł świata zjawiskowego istnieje "Podstawa" (Grund), która sama wywodzi się z "bezpodstawności" (Ungrund), nie będącej jednak nicością.9/9
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach