Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA
Strona: 4/17
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
4/17

4. Dzieje filozofii w porządku chronologicznym

622
- Arabia: Hidżra ("ucieczka"): początek ery muzułmańskiej. około 610 Muhammad (Mahomet, około 570-632) ma na pustyni pierwsze objawienie. Objawienie Koranu (wieczne słowo Boga skierowane do jego Posłannika za pośrednictwem archanioła Gabriela) będzie trwać 12 lat. około 613 Muhammad zaczyna w Mekce głosić swoją naukę Arabom wyznającym politeizm. Mówi im o jedynym Bogu i sądzie ostatecznym. Spotkawszy się z wrogością, ucieka do Medyny (Hidżra, 622), a potem powraca zbrojnie i doprowadza do nawrócenia całej Arabii (633). "Islam" oznacza "całkowite poddanie" słowu Boga zawartemu w Koranie, który składa się z 114 wersetów (sur) uporządkowanych według swej długości, rozpoczynając od najdłuższego, na najkrótszym wersecie kończąc (wyjątek stanowi werset pierwszy i najkrótszy). Koran jest słowem Bożym utrwalonym w języku (arabskim), w formie o niedościgłej doskonałości. Muhammad jest ostatnim prorokiem po wielu innych - do których należą Abraham, Mojżesz, Jezus - gdyż doprowadza do końca Boskie objawienie, sprawiając, że powtarzanie poprzedników staje się zbędne. Z punktu widzenia wiary całe to objawienie można zamknąć w jednym zdaniu: "Nie ma boga oprócz Boga, a Mahomet jest prorokiem Jego". Do Koranu należy dodać Hadis współtworzący tradycję (sunna), zbiór relacji o słowach i czynach proroka, pozwalający bliżej określić sens i zakres jego proroctwa. Tradycja z kolei stwarza podstawy nauki koranicznej (teologia, prawo itd.). Choć jednocześnie w szyickim odgałęzieniu islamu, które powołuje się na swoje pochodzenie od Fatimy i Alego - córki i zięcia Mahometa - ustala się przekonanie, że jedynie pochodzący od nich imamowie dają właściwą interpretację nauk Mahometa. Islam, razem wziąwszy, stanowi zbiór obrzędów religijnych, będących służbą Bogu, bezwzględne Prawo zawieszające wszystkie poprzednie prawa, wiarę zrodzoną ze "zdrowego" serca, etykę (wedle której należy czynić to, co podoba się Bogu, postępując zgodnie z obejmującymi wszystko nakazami i zakazami), koncepcję politycznej wspólnoty oraz ideę walki o wyznawane ideały - w sumie jest on więc swoistą kulturą.

633
- Chrześcijańska Hiszpania: Izydor z Sewilli (560-636) kończy swą encyklopedię. Monumentalne dzieło Izydora Originum sive Etymologiarum libri XX omawia z punktu widzenia języka (etymologia słów odkrywa nam istotę rzeczy - słynny przykład: słowo homo wywodzi się od humus - proch) całość istniejącej wówczas wiedzy ludzkiej. To dzieło jest jedynym, przed przyszłym scholastycznym odrodzeniem, wielkim pomostem między Zachodem opanowanym przez barbarzyńców (Zachodem ulegającym stopniowo całkowitej chrystianizacji) a kulturą starożytną.

642
- zdobycie Aleksandrii przez Arabów: Arabowie zapoznają się z filozofią grecką.

około 702-735
- Anglia: Beda Venerabilis (ur. około 672) tworzy zestawienie znanych wówczas na Zachodzie osiągnięć z zakresu nauki, religii i historii.

711-712
- zdobycie Hiszpanii przez Arabów i Berberów: początki islamskiej kultury na Zachodzie.4/17
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach