Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA
Strona: 16/17
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
16/17

około 1307-1321
- Dante Alighieri: Komedia (w roku 1555 nazwana Boską Komedią): poetycka synteza chrześcijańskiego Wszechświata, obejmująca wszystko, od piekła poczynając, a na Bogu kończąc.

około 1317
- Bizancjum: Teodor Metochites (1270-1332): astronomia, pod wpływem Ptolemeusza) i fizyka (pod wpływem Arystotelesa).

1320-1349
- Wilhelm Ockham (ur. w 1285): "droga nowoczesna" przeciw "starej drodze" (via antiqua). Ten franciszkanin z Oksfordu głosi tezy budzące zdziwienie, których jednak broni zajadle (stąd jego liczni wrogowie w kręgach Kościoła). Rozwija on doktrynę, uznaną przez jego uczniów za "nowoczesną drogę", której najważniejszymi składnikami są prowadzący do Hume´a nominalizm oraz metoda analityczna (prymat analizy języka i logicznej argumentacji nad wszelką ontologią i dyskursem spekulatywnym). Słynna "brzytwa Ockhama" jest wyrazem zasady ekonomii myślenia, zgodnie z którą nie należy mnożyć bytów ponad konieczność (chodzi o gatunki, rodzaje i wszelkie inne uniwersalia), które stałyby między bezpośrednim oglądem i jednostkową, konkretną rzeczą, gdyż i bez nich poznanie jest możliwe. W związku z powyższą zasadą Ockham głosi tezę (nawiązującą do Dunsa Szkota) o boskiej omnipotencji, wedle której wola Boga jest absolutnie arbitralna i nie podlega żadnej idei, mądrości czy jakiejkolwiek konieczności. Odpowiednio do tego dzieło stworzenia jest całkowicie przypadkowe, w związku z czym nie należy doszukiwać się żadnych koniecznych więzi między następującymi po sobie wydarzeniami ani też wyprowadzać praw rządzących faktami (związki między faktami ustalamy wyłącznie opierając się na przyzwyczajeniu).

około 1330-1360
- Jean Buridan (ur. około 1292): nominalista i jego opowieść o ośle. Ten wielki logik stał się sławny dzięki tak zwanemu "osłu Buridana", który stojąc między żłobami z owsem i sianem umiera z głodu, nie mogąc dokonać wyboru (co było argumentem przeciw wolnej woli). Buridan bronił tezy, że Ziemia obraca się wokół swojej osi, a zjawiska ruchu stałego i przyśpieszonego objaśniał za pomocą koncepcji impetu (impetus - czynnik, wprawiający w ruch). Zawdzięczamy mu rozróżnienie pojęć na "pierwotne" i "wtórne". Buridan zastanawiał się nad istotą nauki i dowiódł, że ma ona systemowy charakter (wszystkie sądy na jeden temat winny wiązać się ze sobą logicznie). Wykazał również, iż można dowieść istnienia jakiejś rzeczy, wychodząc w rozumowaniu od przesłanek hipotetycznych.

1331-1357
- Bizancjum: Nikifor "Filozof" (Nikifor Gregoras, około 1295-1360): sprzeciw wobec mistyki w imię metody racjonalnej. Lata te stanowią ważny moment w trwającym w okresie 1290-1368 sporze o hesychię (pustelniczą formę życia). Spór ten postawił w opozycji zwolenników racjonalnej drogi do Boga, wskazanej przez filozofów (Platon i Arystoteles) oraz wyznawców drogi mistycznej (Grzegorz Palamas).16/17
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach