Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA STAROŻYTNA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA STAROŻYTNA
Strona: 5/46
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
5/46

około 560 p.n.e.
- Persja: Zoroaster (Zaratustra) i dwoistość zasad. Bóg stwórca (Ahura Mazda) jest "mądrym Panem", lecz życie ziemskie jest terenem walki między duchem świętym i duchem zła (Aryman). Obydwa te duchy były na początku bliźniaczymi synami Ahura Mazdy. Religia Zoroastra pojmuje człowieka jako byt troisty, na który składają się myśl-słowo-czyn. Człowiek powinien i może wybierać dobro, przyczyniając się w ten sposób do ostatecznego zwycięstwa mądrego Pana. Później na Zachodzie koncepcja, że istnieje walka dwóch zasad, stanie się źródłem praktycznego manicheizmu.]

550 p.n.e.
- Izrael: Pieśń o słudze Jahwe. Przypisywany prorokowi Izajaszowi (około 765-642) i umieszczony w Księdze Izajasza (40-55) fragment ten opisuje doskonałego sługę Pana. Chrześcijanie widzieli w nim portret Chrystusa, krytyczna refleksja natomiast dostrzega tutaj koncepcję, że do zbawienia prowadzi miłość, a nie składanie ofiar.

około 550-450 p.n.e.
- Izrael: Hiob i problem zła. Tekst ten ma fundamentalny charakter dla całej późniejszej refleksji na temat zła:

-    Zło jest rodzajem metafizycznego skandalu, dotyka bowiem w tym samym stopniu winnych i niewinnych.
-    Człowiekowi nie wolno domagać się od Boga, by usprawiedliwiał swe decyzje.
-    Zło, które się wydarza, nie jest karą za popełnione świadomie czyny lub nieświadome błędy, a dobro nie stanowi zasłużonej nagrody.

około 546-526 p.n.e.
- Anaksymenes (ur. około 560 lub 586 p.n.e.): prazasadą jest powietrze. Anaksymenes jest uczniem Anaksymandra i kontynuuje jego badania naukowe. Przejmuje od mistrza teorię, że przyroda jest nieskończona, lecz za jej prazasadę uznaje powietrze. Sądzi tak prawdopodobnie dlatego, że powietrze jest tym żywiołem, w którym unosi się Ziemia i gwiazdy, a ponadto jest to również żywioł będący zasadniczym składnikiem dusz i rozumu. Będąc prazasadą, powietrze jest niewidzialne i prawie bezcielesne. Anaksymenes jest ostatnim przedstawicielem szkoły milezyjskiej. Bo też w 494 roku Milet zostaje zniszczony przez Persów. Centrum życia filozoficznego przenosi się wówczas do Italii.

około 540-497 p.n.e.
- Pitagoras (ur. około 580 p.n.e.): pierwszy "filozof". Pitagoras podobno jako pierwszy przypisał sobie miano filozofa w czasie dyskusji z tyranem Leonem. W odróżnieniu od uczonego czy mędrca (sofos), a także w przeciwieństwie do ludzi szukających sławy, majątku lub korzyści, filo-sofos ("miłośnik mądrości") to ktoś, kto bezustannie poszukuje prawdy i dobra. Pitagoras to niezwykła osobistość, która ma w sobie wiele z mistyka, maga i duchowego guru (założył on w Krotonie na południu Italii sektę, której członkowie zrzeszeni w heterii, czyli tajnym związku, wiedli życie kontemplacyjne, wyjąwszy chwile, gdy podejmowali działalność polityczną, by zreformować państwo i doprowadzić do zwycięstwa cnoty).5/46
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach