Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA STAROŻYTNA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA STAROŻYTNA
Strona: 16/46
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
16/46

około 400-300 p.n.e.
- Indie: Bhagawadgita (Pieśń błogosławionego). Jest to wielki indyjski poemat religijny, który do dziś zachował aktualność. Łączy on mistykę z teologiczną wizją nieosobowego bóstwa oraz głosi, że człowiek winien działać bezinteresownie, dążąc na drodze wyrzeczeń do samowyzwolenia, choć jednocześnie nie wolno mu uchylać się od swoich obowiązków.]

399 p.n.e.
- Proces i śmierć Sokratesa. Sokrates został oskarżony (przez Anytosa) o bezbożność i demoralizowanie młodzieży. Oskarżenie było oszczercze, lecz w ówczesnej atmosferze miało pozory prawdopodobieństwa. Ponieważ Sokrates wszystko poddawał racjonalnej analizie, oczywiście można go było oskarżyć (jak i innych filozofów czy sofistów), że podważa tradycję; z drugiej strony jego rozstrzygnięcia i osobista działalność były poza wszelkimi podejrzeniami. W istocie jest prawdopodobne, że świeżo odbudowana (403 p.n.e.) demokracja nie mogła wybaczyć mu, że wśród swoich uczniów miał i takich (Alkibiades i Kritiasz), którzy popełnili polityczne przestępstwo, zwracając się przeciw niej. Za karą śmierci głosowało 280 sędziów, a przeciw - 220. Sokrates nie zgodził się uciec z więzienia, uważając, że posłuszeństwo wobec prawa jest moralnym obowiązkiem obywatela. Nade wszystko zaś zmusił swych wrogów, żeby wzięli serio swe gołosłowne oskarżenia i przyjęli odpowiedzialność za zabójstwo, które stało się następstwem tych oskarżeń. Platon, który był chory tego dnia, nie towarzyszył mistrzowi w ostatnich chwilach. Lecz ta śmierć wstrząsnęła nim jako człowiekiem i jako filozofem. Zrozumiał, że kłamstwo może zatriumfować nad prawdą, że kłamliwy dyskurs może zabijać. Choć z drugiej strony, czymże jest śmierć dla tego, kto wzniósł się na wyżyny ducha? Nieśmiertelność warta jest największego ryzyka. I tak Sokrates został męczennikiem słowa, kimś w rodzaju świętego patrona filozofów.

399-347 p.n.e.
- PLATON (ur. w 427 p.n.e.). W dorobku Platona dwie rzeczy łączą się nierozdzielnie - podniósł on Sokratesa na wyżyny mitu i stworzył wielką filozofię przedstawioną w formie dialogów (szło o oddanie żywego słowa, pobudzającego aktywność duszy).

Sukces Platona był natychmiastowy, a jego dialogi były wydawane parokrotnie (w Akademii w trzydzieści lat po jego śmierci, następnie w Aleksandrii w III wieku p.n.e., a wreszcie w Rzymie w czasach Cycerona).

około 399-390 p.n.e.
- Pierwsze dialogi: Hippiasz mniejszy, Jon, Laches, Charmides, Protagoras, Eutyfron.

około 390-385 p.n.e.
:

-    Gorgiasz: krytyka retoryki w imię moralności.
-    Menon: czy cnota jest umiejętnością i czy można się jej wyuczyć? Gdyby była, mogłaby być przedmiotem wiedzy i mogłaby być nauczana. Lecz czym jest cnota? Jak odkrywa się prawdę? Na drodze anamnezy (przypominania sobie), gdyż prawda znajduje się w głębi duszy (czego dowodzi przykład małego niewolnika, który - nie uczony - odkrywa, jak podwoić powierzchnię kwadratu).
-    Obrona Sokratesa: sprawozdanie z procesu Sokratesa.
-    Kratylos: język naprawdę jest językiem tylko wtedy, gdy głosi prawdę.16/46
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach