Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA STAROŻYTNA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA STAROŻYTNA
Strona: 37/46
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
37/46

około 140-150
- Rzym: gnoza Walentyna. Walentyn wraca do mitycznego języka, w którym mieszają się wpływy Hezjoda, Pitagorasa, Platona i św. Jana, w związku z czym oskarżano go o stworzenie mętnej kosmologii i teologii, które stały się źródłem licznych herezji. Jego zdaniem, istnieją dwa rodzaje ludzi: jedni są materią, inni - iskrą. A nad wszystkim królują nieśmiertelne eony. Gnoza Walentyna wywarła wpływ na Blake´a, Richtera i wielu innych.

144-160
- Marcjon: od "czystej miłości" ewangelicznej do utopii. Marcjon ostro przeciwstawia sobie Stary i Nowy Testament, Boga Prawa i Boga Ewangelii (prawo, które zawodzi i miłość, która zwycięża). Ta deklaracja, że miłość stoi ponad porządkiem prawnym, stanowić będzie w naszej historii stale obecne i ciągle żywe źródło "szlachetnych" utopii.

około 150-167
- Justyn: chrześcijaństwo i filozofia dają się pogodzić. Justyn, nawrócony platończyk, posługuje się w swojej Apologii (150-160) stoickim pojęciem spermaticos logos ("słowo zapładniające"), aby pokazać, że skoro chrześcijaństwo jest prawdą, to wielcy filozofowie, głosząc prawdę, mieli już swój udział w boskim słowie zawartym w objawieniu. Choć jednocześnie nie wolno, jego zdaniem, zapominać, że objawienie jest faktem historycznym, nie dającym się zredukować do jakiejkolwiek symboliki i spekulacji. W swoim Dialogu z Żydem Trytonem Justyn pokazuje zgodność chrześcijaństwa z prawdziwą filozofią (przede wszystkim platońską).

165-190
- Lukian (ur. około 125): sprzeciw wobec dogmatyzmu filozofów. Lukian jest filozofem i retorem pochodzącym z Syrii, który stara się znaleźć jedność myśli i życia. Zasłynął swoim utworem Hermotime, naśladującym dialog platoński po to, by w sposób sceptyczny zniszczyć dogmatyczne uproszczenia filozofów.

około 166-201
- Galen (ur. około 129): przez piętnaście stuleci największy autorytet medyczny.

Już jako wykształcony filozof i znany lekarz Galen udaje się na wezwanie Marka Aureliusza do Rzymu, gdzie zostaje osobistym lekarzem przyszłego cesarza. Jest on autorem słynnego podręcznika medycyny Protreptyk oraz traktatów z zakresu medycyny, farmacji, filozofii i logiki (duża część jego rękopisów uległa zniszczeniu w czasie pożaru w 192 roku). Galen:
-    Jest twórcą metody eksperymentalnej, którą stosował między innymi do badania układu krwionośnego (ponieważ sekcja zwłok ludzkich była wówczas zabroniona, swoją teorię krwiobiegu stworzył na podstawie wiwisekcji zwierząt).
-    Na podstawie arystotelesowskiego hylemorfizmu łączy teorię humorów (Hipokrates) z koncepcją tchnienia życiowego (stoicy).
-    Dodaje do arystotelesowskiej teorii przyczyn piątą przyczynę ("instrumentalną").
-    Kładzie wielki nacisk na logikę, która najlepiej kształtuje postawę badawczą.

W sumie Galen stwarza racjonalną - choć obciążoną jeszcze metafizycznymi spekulacjami - koncepcję medycyny, która dominować będzie do XVII wieku, czy ściślej powiedziawszy - do wystąpienia Kartezjusza.37/46
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach