Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFIA STAROŻYTNA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFIA STAROŻYTNA
Strona: 46/46
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
46/46

529
- Dekret cesarza Justyniana zamykający Akademię: data symbolizująca koniec starożytności. Chcąc umocnić wewnętrznie swe państwo, do czego miała prowadzić jedność religii, Justynian Wielki zakazał nauczać antychrześcijańskiej filozofii pogańskiej. Zamknął on szkoły filozoficzne w Grecji, skonfiskowawszy wcześniej ich majątki. Sześciu filozofów (Damaskios, Simplikios, Eulamos, Priskion, Hermias, Diogenes i Izydor) udało się na wygnanie do Persji, a następnie zamieszkało w Harranie (Mezopotamia), który stanie się pomostem prowadzącym do kultury islamu.

529
- Jan Filipon chrystianizuje szkołę filozoficzną w Aleksandrii, ocalając ją przed zamknięciem. Jan Filipon, zwany Gramatykiem, komentuje Arystotelesa (logikę, fizykę i - w 517 - metafizykę), a także Platona, modyfikując ich doktryny w miejscach, które dla chrześcijan były nie do przyjęcia (jakkolwiek jego własne poglądy z perspektywy teologii są dalekie od ortodoksji). W 529 roku jego rozprawa O wieczności świata - przeciw Proklosowi oddaliła od niego cesarskie potępienie, co ocaliło szkołę filozoficzną w Aleksandrii. W przyszłości Jan Filipon odegra rolę pomostu między filozofami greckimi i arabskimi.

około 532-538
- Komentarze Simplikiosa (ur. około 500]): przedłużenie arystotelizmu. Simplikios, który żył współcześnie z Janem Filiponem i był uczniem tego samego mistrza (Ammoniosa Hermiasa, w Aleksandrii), jest należącym do linii Proklosa i Damaskiosa ostatnim wielkim neoplatończykiem antycznym, który był wrogo nastawiony do chrześcijaństwa. Jego komentarze do dzieł Arystotelesa, którego Simplikios próbuje pogodzić z Platonem, zostały napisane na wygnaniu i nigdy w tamtym czasie nie były przedstawione publicznie (z powodu dekretu Justyniana), odegrały jednak poważną rolę w średniowiecznej recepcji arystotelizmu (wpływając zwłaszcza na Tomasza z Akwinu).46/46
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach