Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > FILOZOFICZNY WIEK XX  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
FILOZOFICZNY WIEK XX
Strona: 2/22
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
2/22

1889
- Esej o bezpośrednich danych świadomości Henri Bergsona (1859-1941). Zgodnie z własną koncepcją filozofa, Henri Bergson był człowiekiem jednej jedynej intuicji, którą wypowiadał na wiele sposobów - chodzi mianowicie o intuicję trwania. Cel i metoda Bergsona to pogodzenie filozofii i życia we wszystkich jego wymiarach. W pierwszym swym dziele, stanowiącym jego pracę doktorską, Bergson wymierza mocne uderzenie w dominującą w jego epoce psychologię asocjacjonistyczną, która starała się zmierzyć stany świadomości, by w ten sposób osiągnąć status nauki. Otóż, zdaniem Bergsona, stany świadomości mają różną intensywność i są nieporównywalne, jeśli są doznawane w różnych momentach trwania. Trwanie to prawdziwy, przeżywany czas, który w poznaniu naukowym zostaje zredukowany do przestrzeni (przebywanej przez wskazówkę zegara). Wolność, zdaniem Bergsona, to dojrzały owoc, zrodzony z ciągłości życia jednostkowego, a nie akt swobodnego wyboru między dwiema możliwościami dokonujący się w abstrakcyjnym czasie zredukowanym do przestrzeni (tego rodzaju wadliwa koncepcja wolności pozwala bez trudu odnosić zwycięstwo jej deterministycznym przeciwnikom, ulegającym retrospektywnemu złudzeniu konieczności).

1893
- L´Action (Działanie) Maurice´a Blondela (1861-1949): nowe podejście filozoficzne do nowej problematyki. Tekst ten stanowi tezę doktorską Blondela napisaną w czasie, gdy tego rodzaju temat dla panującej wówczas filozofii akademickiej był stanowczo niedopuszczalny (jest to pierwszy przypadek, gdy filozof bezpośrednio podejmuje tę problematykę) i gdy było rzeczą co najmniej niewłaściwą dowodzenie, że za pomocą działania człowiek łączy się z Bogiem. Z powodu swej "teologii" Blondel został na dwa lata odsunięty od nauczania na uniwersytecie. Od samego początku Blondel odrzuca tę ideę czynu, która pozwala temat traktować w sposób tradycyjny, gdyż pomija się to, co przez działanie wytworzone (a co jako synteza woli i inteligencji ujawnia w praktyce podstawową aktywność ducha) i co filozofia ignorowała z poczuciem wyższości. Jak wskazuje podtytuł, Działanie jest "Próbą krytyki życia i zarysem nauki o praktyce". Pozwalając, by ujawniły się wszystkie elementy zawarte w pojęciu działania (co niezbyt słusznie nazwano "metodą immanentną"), Blondel w sposób racjonalny wyjaśnia wszystko, co człowiek mniej lub bardziej spontanicznie wytwarza, albowiem, jego zdaniem, samo życie zawsze rozwiązuje wszystkie problemy, jakie nasuwa działanie. Z dialektyki życia, które pragnie i które jest upragnione, gdzie krzyżują się najgłębsze motywy ludzkiego działania z przedmiotami, ku którym człowiek świadomie kieruje swą wolę, Blondel wyprowadza swą analizę wszelkich możliwych postaw wobec życia. Później wszystkie te koncepcje Blondel podejmie i rozwinie w swych licznych dziełach, wśród których pierwszorzędne znaczenie ma jego słynna trylogia złożona z: La pensée (Myśl, 1934), L´Être et les etres (Byt i byty, 1935) oraz L´Action (Czyn), 1935-1937) [nie należy mylić z pierwotnym L´Action - przyp. red.] - przy czym dzieła te powstały nie bez poważnych trudności, gdyż myśliciel stracił wzrok.2/22
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach