Fizyka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
 Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Fizyka > Wielkie wykłady - Boska cząstka 
  Indeks
Wielkie wykłady
Dramatis personae
Niewidoczna piłka
nożna

Pierwszy fizyk cząstek
Interludium A:
Opowieść o dwóch
miastach

Poszukiwania atomu:
mechanicy

Dalsze poszukiwania
atomu: chemicy
i elektrycy

Nagi atom
Interludium B:
Tańczący mistrzowie
wiedzy tajemnej

Akceleratory: one
rozkwaszają atomy,
nieprawdaż?

Czy Bogini stwarza to
wszystko . . .

Dlaczego aż tyle
energii?

Szczelina
Umasywniacz
Katedra Moneta, czyli
trzynaście sposobów
widzenia protonu

Nowa materia:
kilka przepisów

Cząstki z próżni
Wyścig
Wpływowa osobistość
z Kalifornii

Wielka nauka i genius
loci Kalifornii

Synchrotron: tyle
okrążeń, ile chcesz

Ike i piony
Damy Beppa
Pierwsza wiązka
zewnętrzna:
przyjmujemy zakłady

Dygresja w stronę
nauk społecznych:
pochodzenie wielkiej
nauki

Z powrotem do
maszyn: trzy przełomy
technologiczne

Czy większe jest
lepsze?

Czwarty przełom:
nadprzewodnictwo

Kowboj dyrektorem
laboratorium

Dzień z życia protonu
Decyzje, decyzje:
protony czy elektrony

Zderzenie czołowe
czy tarcza?

Wytwarzając
antymaterię

Zaglądanie do czarnej
skrzynki: detektory

Kłopoty
z pęcherzykami

Czego się
dowiedzieliśmy:
akceleratory i postęp
w fizyce

Trzy finały:
wehikuł czasu, katedry
i akcelerator na orbicie

Interludium C:
Jak w ciągu weekendu
złamaliśmy parzystość
i odkryliśmy Boga

A–tom!
I wreszcie boska
cząstka

Mikroprzestrzeń,
makroprzestrzeń
i czas przed
początkiem czasu

  Źródło
Leon Lederman,
Dick Teresi

BOSKA CZĄSTKA
Jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?

Przełożyła Elżbieta
Kołodziej-Józefowicz


  Wielka nauka i genius loci Kalifornii
 
Wielka nauka i genius loci Kalifornii
 
L
awrence był człowiekiem o  niespotykanej energii i  zdolnościach. Był ojcem Wielkiej Nauki. Termin ten odnosi się do działalności ogromnych scentralizowanych placówek badawczych, wielce złożonych i  kosztownych, w  których współpracuje ze sobą bardzo wielu naukowców. Ewoluując, Wielka Nauka wykształciła nowy styl prowadzenia badań – prace zespołowe. Pojawiły się też specyficzne problemy socjologiczne, o  których jeszcze pomówimy. Od czasów Tychona Brahego, pana Uraniborgu, obserwatorium na wyspie Hven, nie widziano nikogo podobnego do Lawrence'a. Sprawił on, że Stany Zjednoczone zaczęły się liczyć w  świecie fizyki jako poważny partner w  dziedzinie badań eksperymentalnych. Przyczynił się do wytworzenia tej romantycznej, otaczającej Kalifornię atmosfery, która charakteryzuje się fascynacją nowinkami technicznymi i  zamiłowaniem do skomplikowanych i  kosztownych przedsięwzięć. Wszystko to stanowiło pociągające wyzwanie dla młodej Kalifornii, a  także dla całych młodych Stanów Zjednoczonych.
       W  roku 1934 Lawrence wytwarzał już wiązki deuteronów o  energii 5 MeV za pomocą cyklotronu o  średnicy 95 cm. Deuteron, jądro składające się z  jednego protonu i  jednego neutronu, został odkryty w  1931 roku. Okazało się, że lepiej niż proton nadaje się do zapoczątkowywania reakcji jądrowych.  W  roku 1936 Lawrence dysponował już wiązką o  energii 8 MeV. W  roku 1939 maszyna o  średnicy półtora metra osiągała 20 MeV. Kolejne monstrum, którego budowę rozpoczęto w  1940 roku, a  zakończono po wojnie, miało magnes ważący 10 tysięcy ton! Ze względu na użyteczność cyklotronów przy rozwiązywaniu tajemnic jądra zaczęto je budować na całym świecie. W  medycynie zastosowano je do leczenia nowotworów. Wiązka cząstek skierowana na nowotwór stanowi niszczącą dawkę energii. Obecnie w  szpitalach rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych używa się ponad tysiąca cyklotronów. Jednak w  placówkach badawczych zajmujących się fizyką cząstek elementarnych porzucono cyklotrony dla nowego typu urządzeń.
góra strony
poprzedni fragment następny fragment
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach