Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Wirtualny Atlas Historyczny  
  Jesteś tutaj
Wirtualny
Atlas
Historyczny

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw


WIRTUALNY  ATLAS  HISTORYCZNY

Witamy w "Wirtualnym atlasie historycznym"! Został on stworzony z myślą o internautach lubiących podróże w czasie i przestrzeni. Z jego pomocą będą oni mogli przemierzać historię od starożytności po epokę nowożytną (a z czasem aż po wydarzenia współczesne) i świat od Europy po daleką Japonię.

Zasadniczą część atlasu stanowi zbiór map poglądowych Bliskiego Wschodu, Basenu Morza śródziemnego, Europy, Dalekiego Wschodu i, oczywiście, Polski. Przedstawiają one uproszczoną sytuację polityczną tych regionów w wybranych momentach historycznych. Na każdej z tych map zaznaczone zostały terytoria państw istniejących w danym okresie. Mają one charakter interaktywny, tj. kliknięcie wskazanego obszaru na mapie lub odpowiadającej mu pozycji legendy powoduje wyświetlenie się listy tematów poświęconych dziejom danego państwa. Aby zapoznać się z ich treścią, należy wybrać żądane zagadnienie z listy.

I N D E K S  M A P

   1. 
Bliski Wschód ok. 2500 r. p.n.e.
   2. 
Bliski Wschód ok. 2000 r. p.n.e.
   3. 
Bliski Wschód ok. 1500 r. p.n.e.
   4. 
Bliski Wschód ok. 1200 r. p.n.e.
   5. 
Bliski Wschód ok. 700 r. p.n.e.
   6. 
Bliski Wschód ok. 600 r. p.n.e.
   7. 
Bliski Wschód ok. 500 r. p.n.e.
   8. 
Grecja w czasie wojen perskich 492-480 r. p.n.e.
   9. 
Świat Śródziemnomorski w 445 r. p.n.e.
 10. 
Grecja w czasie wojny peloponeskiej 431-404 r. p.n.e.
 11. 
Imperium Aleksandra Wielkiego ok. 323 r. p.n.e.
 12. 
Świat Śródziemnomorski w 360 r. p.n.e.
 13. 
Państwa hellenistyczne ok. 250 r. p.n.e.
 14. 
Świat Śródziemnomorski w 218 r. p.n.e.
 15. 
Świat Śródziemnomorski w 146 r. p.n.e.
 16. 
Imperium rzymskie za Oktawiana, 14 r. n.e.
 17. 
Cesarstwo rzymskie ok. 300 r.
 18. 
Świat Śródziemnomorski w 486 r.
 19. 
Daleki Wschód ok. 220 r. p.n.e.
 20. 
Imperium Karola Wielkiego w 814 r.
 21. 
Europa w 870 r.
 22. 
Europa w 1000 r.
 23. 
Europa w 1152 r.
 24. 
Europa w 1360 r.
 25. 
Europa w 1492 r.
 26. 
Europa w 1570 r.
 27. 
Europa w 1699 r.
 28. 
Europa w 1789 r.
 29. 
Daleki Wschód ok. 1280 r.
 30. 
Daleki Wschód w 1700 r.
 31. 
Posiadłości kolonialne państw europejskich w Ameryce, XVIII w.
 32. 
Polska za pierwszych Piastów (X/XI w.)
 33. 
Testament Bolesława Krzywoustego 1138 r.
 34. 
Ziemie polskie ok. 1250 r.
 35. 
Państwo Henryków Śląskich XIII w.
 36. 
Królestwo Przemysława II w 1295 r.
 37. 
Królestwo Polskie za Władysława Łokietka, 1320 r.
 38. 
Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego, 1370 r.
 39. 
Korona i Litwa w końcu XV w.
 40. 
Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej, 1569 r.
 41. 
Rzeczpospolita w poł. XVII w.
 42. 
Rozbiory Polski 1772-1795


[góra strony]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach