Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

Państwo Średnioasyryjskie
(1375-1047)
© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

VI. PAŃSTWO ŚREDNIOASYRYJSKIE (1375-1047)

Sprzymierzony z Hetytami asyryjski władca Eribaadad (1390-64 p.n.e.) zerwał zależność od państwa Mitanni. Jego syn Assuruballit I (1364-28 p.n.e.) nazywał siebie "bratem faraona", jednak kolejni władcy - Salmanassar I (1273-44 p.n.e.) i Tukultininurta I (1243-07) - prowadzili brutalną politykę podbojów pod sztandarami boga Assura, stosując masowe przesiedlenia podbitych ludów. Rozbudowane zostały wówczas maista Assur i Niniwa. wraz z Przejściowy zmierzch potęgi asyryjskiej spowodowany był inwazją Aramejczyków i upadkiem państwa Hetytów. Odnowił ją w latach 1112-1074 p.n.e. Tiglatpilesar I. Podbił on kraje Nairi, docierając aż do Morza Czarnego, zaś dynastie syryjskie zmusił do płacenia trybutu. Następcy Tiglatpilesara toczyli wojny z Aramejczykami, w wyniku których obszar państwa skurczył się do rdzennych terytoriów wokół Assuru.

Zgodnie z asyryjską taktyką wojenną centrum pozycji bojowej zajmowały rydwany bojowe, na skrzydłach natomiast ustawiała się piechota w hełmach, zbrojach i z tarczami oraz oddziały pomocnicze. Sprowadzani od 1200 r. p.n.e. kowale hetyccy do produkcji broni zastosowali żelazo.

Prawo asyryjskie cechowała barbarzyńska surowość, wśród kar funkcjonowało np. obcinanie ucha, dolnej wargi, palca, kastracja, szpecenie twarzy gorącą smołą.

W gospodarce asyryjskiej dominowało rolnictwo, w którym stosowano z powodzeniem ulepszony typ pługa, rozwijało się także ogrodnictwo; ziemia pozostawała w ręku świątyń, władcy i możnowładców.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach