Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

Państwo Nowobabilońskie
(625-539)
© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

VIII. PAŃSTWO NOWOBABILOŃSKIE (625-539)

Długotrwałe starania Chaldejczyków, dążących do opanowania Babilonu, dopiero po śmierci Assurbanipala zostały uwieńczone sukcesem. Dotychczasowy namiestnik Babilonii Nabopolassar (625-05 p.n.e.) zrzucił zwierzchność Niniwy i ogłosił się jest królem Babilonii. Na mocy porozumienia z Medami otrzymał on także Elam zachodnią Mezopotamię, Syrię i Palestynę.

Jego syn Nabuchodonozor II (604-562 p.n.e.), zręczny dyplomata, doprowadził państwo do rozkwitu. Rozbudował on miasto Babilon: powstała wtedy droga, którą szły procesje na cześć bogini Isztar, Brama Isztar, świątynia Marduka Esagila, zikkurat Etemenanki ("dom stworzenia nieba i ziemi", "wieża Babel", 90 m wys.). W tym okresie między mocarstwami starożytnego Wschodu utrzymywała się równowaga sił. W odpowiedzi na przymierze Judei z Egiptem, Nabuchodonozor najechał ją i w 598 r. zdobywa Jerozolimę (pierwsza deportacja Żydów), a w 587 r. p.n.e. zburzył ją. Potem jednak w Babilonii dały się zaobserwować oznaki upadku. Doszło do konfliktu władcy z kapłanami boga Marduka, którzy w 555 r. p.n.e. osadzili na tronie Nabonida, "archeologa na tronie". Nierozważne zarządzenia przeciw kapłanom sprawiły, że Nabonid musiał opuścić Babilon i osiąść w oazie Tejma. Przez ostatnie 10 lat regentem był jego syn Balsazer (biblijny Baltazar). W 539 r. p.n.e. Babilon zdobył król perski Cyrus II. Babilonia stała się odtąd prowincją perską.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach