Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

Starożytny Izrael
© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XII 10. Palestyna w czasach hellenistycznych

W 332 r. p.n.e. Palestyna dostała się pod panowanie Aleksandra Wielkiego. Samarytanie oddzielili się od Żydów i założyli własną świątynię na górze Garizim ("schizma samarytańska"), za świętą księgę wciąż uznając jednak Torę.

W III w. p.n.e. powstał grecki przekład Starego Testamentu (Septuaginta). W nowo powstałej na terenie Egiptu Aleksandrii wykształcił się ważny ośrodek żydowskiej kultury i  myśli religijnej. Ekspansja hellenizmu wywoływała, ostre nieraz, podziały społeczeństwa na zwolenników "nowinek" i wiernych Prawu.

W 168 r. p.n.e. wybuchło powstanie machabejskie (hasmonejskie) przeciw hellenistycznej dynastii Seleukidów z Syrii, mające charakter wojny religijnej. Na jego czele stanął Matatiasz i jego synowie, przede wszystkim Juda Machabeusz - Makkabi. Po długotrwałych walkach zakończyło się ono politycznym kompromisem. Zwierzchność Seleukidów została co prawda uznana w 142 r. p.n.e., lecz Żydzi otrzymali szeroką autonomię.

Wkrótce potem Żydzi wykorzystując słabość i wewnętrzne spory rozdzierające dynastię Seleukidów zerwali wszelkie więzy zależności. Za panowania narodowej dynastii hasmonejskiej (140-37 p.n.e.) wykrystalizowały się ostatecznie trzy główne stronnictwa religijne: faryzeusze - zwolennicy rygorystycznego przestrzegania prawa; saduceusze - nastawieni bardzo konserwatywnie, negujący nieśmiertelność duszy; esseńczycy - przygotowujący się na przyjście Królestwa Bożego przez ascezę i ryty oczyszczenia oraz życie we wspólnotach przypominających klasztor (najprawdopodobniej z tą właśnie grupą są związane słynne rękopisy z Qumran, odkryte w 1947 r.).


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach