Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

Starożytny Izrael
© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XII 5. Początki starożytnego Izraela

Począwszy od 1500 r. p.n.e. plemiona izraelskie, wraz z Aramejczykami, rozpoczęły wdzierać się do Palestyny. Ok. 1250 r. część plemion przybyła pod przewodnictwem Mojżesza z Egiptu (wydarzenia te opisane są w Starym Testamencie, kiedy jest mowa o objawieniu się jedynego Boga - Jahwe - na Synaju, zawarciu przez Niego przymierza z Narodem Wybranym i ustanowieniu największej świętości - Arki Przymierza) i połączyła się z plemionami mieszkającymi już w Palestynie.

Ok. 1200 r. p.n.e. na gruncie wspólnoty pochodzenia i kultu powstał związek 12 plemion (przypominający greckie amfiktionie). Na straży służby i prawa Bożego stali tzw. sędziowie. z tego względu lata od 1200 do 1000 r. p.n.e. nazywane są "okresem sędziów".

Od 1200 r. p.n.e. na wybrzeżach Palestyny osiedlali się Filistyni (jest to utożsamiane z najazdem "ludów morza") tworząc związki miast-państw (Aszdod, Askalon, Ekron, Gaza, Gat). W XI w. p.n.e. wzrósł napór Filistynów i Ammonitów i w celu obrony przed tym zagrożeniem Izrael przekształcił się w królestwo.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach