Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

Starożytny Izrael
© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XII 7. Królestwo Izraela (926-722 p.n.e.)

Po okresie walk wewnętrznych oraz wojen z Egiptem, aramejskim Damaszkiem i Filistynami wojsko powołało na króla swego dowódcę - Omriego (878-71 p.n.e.), Umocnił on wewnętrznie państwo, zbudował potężną twierdzę w Samarii, która staje się religijną i polityczną stolicą kraju. Udało mu się także ponownie zająć Moab.

Syn Omriego, Achab (871-52 p.n.e.), poślubił fenicką księżniczkę Izebel, co sprawiło, że w kraju rozpowszechniły się kulty fenickie. Zbudziło to gwałtowny sprzeciw jahwistycznej opozycji wobec "domu Omri", której przewodził prorok Eliasz. Achab wydał swą córkę Atalię za króla judzkiego Jorama.

Jehu (845-17 p.n.e.) został namaszczony na króla przez wysłannika proroka Elizeusza, ucznia Eliasza. Wyciął on w pień dynastię Omridów i prześladował wyznawców kultu Baala. Musiał jednak płacić trybut Asyrii. W kraju nastąpił okres zamieszek, prorocy Amos i Ozeasz nawoływali do przywrócenia czystego kultu Jahwe, zapowiadając upadek Izraela z powodu wyzysku ubogich.

Po trzyletnim oblężeniu przez Sargona II w 722 r. p.n.e. została zburzona Samaria, a Izrael stał się prowincją asyryjską. Wielu Izraelitów zostało przesiedlonych do Medii i Mezopotamii. Pozostali mieszali się z nowymi osadnikami, dając początek grupie Samarytan.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach