Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XVI. MEDOWIE

Iran ("kraj Ariów") leży na płaskowyżu pomiędzy ośrodkiem starożytnych cywilizacji w Mezopotamii a dzisiejszym Pendżabem. Od 1500 r. p.n.e. miały miejsce dwie fale ekspansji ludów irańskich. Pierwsza - Baktrów i Sogdiańczyków oraz druga - Medów i Persów.

Persowie (Parsua) i Medowie (Mada) pojawiają się w scenach wyrytych na pochodzących z 835 r. p.n.e. brązowych drzwiach upamiętniających tryumf króla asyryjskiego Salmanasara III. Wbrew wymowie tej sceny, Medowie w toku długotrwałych walk z Asyrią przez długi czas skutecznie bronili swego kraju. W 715 r. p.n.e. został uwięziony medyjski władca Dajaukku (po grecku Dejokes), który - zdaniem Herodota - był w ogóle założycielem państwa Medów. Proces konsolidacji państwa medyjskiego przerwali dopiero podburzeni przez Asyrię Scytowie i Kimmerowie, w walce z którymi poległ następca Dajaukku, Fraortes (647-25 p.n.e.).

Scytów i Kimmerów wypędził twórca potęgi Medów, Kyaksares (625-585 p.n.e.). Z pomocą babilońską pokonał on także Asyrię (w 614 r. p.n.e. padł Assur, zaś w 612 r. Niniwa). W Azji Mniejszej rozszerzył on granice Medii aż po rzekę Halys, nad brzegami której - pod wrażeniem przepowiedzianego przez Talesa z Miletu zaćmienia słońca - 28 maja 585 r. wydał bitwę królowi Lidii Alyattesowi. Starcie było jednak nierozstrzygnięte, a przeciw synowi Kyaksaresa, Astyagesowi (585-50) wojnę wszczął podległy mu król Persji Cyrus II, syn Kambyzesa z dynastii Achemenidów.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach