Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XIX. JONIA

Jonia, stanowiąca integralną część świata greckiego, była zarazem silnie związana z Bliskim Wschodem. Wiodącą rolę w życiu politycznym i kulturalnym tego regionu odgrywał Milet, metropolia posiadająca ponad 90 kolonii rolniczych nad Morzem Czarnym i będąca najważniejszym portem biorącym udział w handlu ze Wschodem. Po 700 r. p.n.e. Jonia dostała się w orbitę wpływów Frygii i Lidii. Przejęła od nich gospodarkę pieniężną (talent, mina). Dochodziło także jednak do konfliktów zbrojnych z władcami Lidii Gygesem i Alyattesem. Od 650 r. p.n.e. W wyniku konfliktów społecznych i politycznym rozdzierających miasta jońskie pozycja arystokracji rodowej uległa osłabieniu, wzrosło natomiast znaczenie rodzin kupieckich. Większy wpływ na życie polityczne uzyskał również lud. W 560 r. p.n.e. Jonię opanował król Lidii Krezus. Miasta greckie były odtąd zmuszone do dostarczania posiłków wojskowych, lecz zachowały autonomię. Rozwijały się ich kontakty handlowe z terenami w głębi kraju. Handel joński rozszerzył się wówczas na całą Azję Mniejszą. Dzięki biciu monety gospodarka pieniężna zastąpiła naturalną, a handel wymienny usunął w cień samowystarczalne gospodarstwa. Pojawił się handel niewolnikami, który z początku skupiał się na wyspie Chios. W 546 r. p.n.e. Jonia dostała się pod panowanie perskie, a stolicą satrapii jońskiej zostało w  517 r. miasto Sardes. Flota jońska uczestniczyła w wyprawie Dariusza przeciw Scytom. Na Samos władzę zdobył z pomocą Lygdamisa, władcy Naksos, tyran Polikrates (537-22), który doprowadził wyspę do rozkwitu. Jego flota panowała niepodzielnie na Morzu Egejskim (thalassokracja). Polikratesa łączyły przyjacielskie stosunki z faraonem Amazisem, o czym pisze Herodot.

Ok. 750-700 r. p.n.e. powstały poematy Homera IliadaOdyseja napisane w dialekcie jońskim, które na długie wieki stały się podstawową lekturą Greków. W miastach handlowych Jonii wytworzyły się warunki do podejmowania badań naukowych, dla których bodźcem było zapoznanie się z tradycją Wschodu, zwłaszcza po upadku państwa asyryjskiego. Dzięki uchodźcom z Jonii tamtejsza filozofia przyrody zaczęła rozwijać się także w południowej Italii.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach