Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XX 21.Ustrój Sparty

Ok. 700 r. p.n.e. ukształtował się ustrój Sparty (tzw. Wielka Retra), będący według legendy dziełem Likurga, a w rzeczywistości wynikiem wielowiekowego rozwoju. Rządy sprawowało dwóch królów, Rada Starszych (geruzja) oraz zgromadzenie. Późniejsza reforma ustrojowa polegała na stworzeniu eforatu. Powoływani przez zgromadzenie urzędnicy (eforowie) kierowali polityką wewnętrzną i zagraniczną Sparty.

Podzieleni na 3 fyle Spartanie żyli w męskich wspólnotach. Młodzi, ukończywszy 7 lat, byli wychowywani przez państwo, od 20 do 30 roku życia tworzyli oni wspólnoty wojowników. Starsi zobowiązani byli natomiast do uczestnictwa we wspólnych posiłkach (syssitie). Podstawą gospodarki spartańskiej była uprawa ziemi, podzielonej na niezbywalne działki (klaroi). Spartanin otrzymywał ze swej działki połowę plonów, drugą połowę zatrzymywali uprawiający ją heloci - zależni chłopi. Helotom wypowiadano corocznie wojnę (co miało utrzymać ich w posłuszeństwie) i poddawano ścisłemu nadzorowi. Odrębną grupę stanowili periojkowie ("mieszkający dookoła"), doryccy mieszkańcy Lakonii i Messenii (ok. 100 osad) o ograniczonych prawach, zobowiązani do służby wojskowej, pozbawieni prawa udziału w zgromadzeniu i systemie wychowania spartańskiego (agoge).


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach